توضیحات

  • تجهیزات بی‌سیم (KNX/RF) خانه هوشمند
  • شستی‌ KNX بی‌سیم (Gira (Wireless
  • ریموت‌ KNX رادیویی Gira
  • اتصال‌دهنده/ تکرارکننده KNX بی‌سیم Gira
  • رابط USB برای سیستم KNX بی‌سیم Gira

تجهیزات بی سیم (KNX/RF) خانه هوشمند

از مزایای برند Gira برای خانه هوشمند، طیف وسیع تجهیزات و پیشرو بودن در تکنولوژی KNX/EIB است که شامل ریموت‌های رادیویی و Pushbutton های Wireless نیز می‌گردد؛ ایده‌آل برای ارتباط بی‌سیم با سیستم هوشمند مانند موارد لازم به نصب شستی/ کلید بر روی در و دیوار شیشه‌ای، پارتیشن‌های متحرک و… در پروژه‌های Open-office.

شستی‌ KNX بی‌سیم (Gira (Wireless

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند

شستی‌ KNX بی‌سیم (Gira (Wireless
ریموت‌ KNX رادیویی Gira
اتصال‌دهنده/ تکرارکننده KNX بی‌سیم Gira
رابط USB برای سیستم KNX بی‌سیم Gira