توضیحات

  • تجهیزات اندازه‌گیری و ایستگاه‌ هواشناسی خانه هوشمند
  • کنتور هوشمند KNX
  • ایستگاه‌های هواشناسی Gira KNX
  • سنسورهای هواشناسی Gira KNX

تجهیزات اندازه گیری و ایستگاه هواشناسی خانه هوشمند

سیستم KNX برای یک خانه هوشمند، دستگاه‌های دقیقی به منظور نمایش اطلاعات جاری و سوابق قبلی مصرف برق، آب و… را دارد و پارامترهای دمای هوا، وضعیت بارش و رطوبت، سرعت باد، میزان نور خورشید، جهت آن و… را از طریق ایستگاه هواشناسی اندازه‌گیری می‌نماید؛ جهت ارسال هشدارهای لازم و همچنین اطلاع از اوضاع جوی و عملکردهای اتوماتیک کنترلی روی چراغ‌ها، پرده‌ها، سیستم‌های آبیاری و راه‌اندازی خودکار آفتاب‌گیرها یا سیستم‌های برف‌زدایی و…

سنسور هواشناسی Gira KNX

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند

آشکارسازهای دود Gira KNX
سنسورهای تشخیص نشت آب Gira
متعلقات Gira