توضیحات

  • سنسورها و آشکارسازهای حفاظتی خانه هوشمند
  • آشکارسازهای دود Gira KNX
  • سنسورهای تشخیص نشت آب Gira
  • متعلقات سنسورها و آشکارسازهای حفاظتی خانه هوشمند

سنسورهای و آشکارسازهای حفاظتی خانه هوشمند

آشکارسازهای دود KNX و سنسورهای تشخیص نشت آب، گاز و…؛ جهت بالا بردن امنیت/ ایمنی و عکس‌العمل خودکار حفاظتی توسط سیستم در خانه هوشمند و همچنین امکان نظارت دائمی بر پارامترهایی مانند درصد CO و سایر معلقات در هوا از دور و نزدیک.

آشکارسازهای دود Gira KNX

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند

ترمینال‌ Gira KNX
ترمینال‌ Gira KNX
سنسور جانبی Gira