• واسط خانه هوشمند
  • واسط خانه هوشمند
  • واسط خانه هوشمند
  • واسط خانه هوشمند

واسط خانه هوشمند

سازگار با انواع استانداردها و جریان‌های AC/DC

واسط خانه هوشمند؛ ورودی‌های 2 تا 8 کاناله یا همان Digital Inputs و Analogue Inputs؛ جهت ارتباط KNX-BMS انواع Sensorهای آنالوگ و بایناری، Transmitterها، Free-contactها و شستی‌ها/ کلیدهای متعارف به KNX-BMS؛ سازگار با انواع استانداردها و جریان‌های AC/DC؛ برای خانه هوشمند. قابل نصب در تابلوها یا به صورت توکار.

خانه هوشمند.14 | 3
واسط خانه هوشمند
واسط خانه هوشمند
واسط خانه هوشمند

صرفه‌جویی در مصرف و حفظ محیط زیست

جیرا به عنوان یکی از شاخص‌ترین اعضای مؤسسه KNX با تولید محصولات هوشمند برای هوشمندسازی ساختمان ها؛ مانند کلیدهایی که دما را نیز اندازه‌گیری می‌نمایند، حسگرهای متنوع، نمایشگرهای لمسی با قابلیت پشتیبانی از سیستم دربازکن و دوربین‌ها، انواع ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال و آنالوگ، گیت‌وی‌ها و همچنین سرورهای پیشرفته، این امکان را فراهم کرده که تقریباً هرگونه سناریوی کنترلی در ساختمان‌های بزرگ و کوچک با کاربری راحت از دور و نزدیک میسر شود و نتیجتاً افزایش آسایش، ایمنی و امنیت، صرفه‌جویی در مصرف و حفظ محیط زیست حاصل گردد.
زیرساخت‌های چنین سامانه‌ای هزینه چندانی برای پروژه ندارد؛ ولی می‌باید از پیش توسط متخصصین طبق استاندارد KNX پیش‌بینـی شود.جیرا به عنوان یکی از شاخص‌ترین اعضای مؤسسه KNX با تولید محصولات هوشمند برای هوشمندسازی ساختمان ها؛ مانند کلیدهایی که دما را نیز اندازه‌گیری می‌نمایند، حسگرهای متنوع، نمایشگرهای لمسی با قابلیت پشتیبانی از سیستم دربازکن و دوربین‌ها، انواع ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال و آنالوگ، گیت‌وی‌ها و همچنین سرورهای پیشرفته، این امکان را فراهم کرده که تقریباً هرگونه سناریوی کنترلی در ساختمان‌های بزرگ و کوچک با کاربری راحت از دور و نزدیک میسر شود و نتیجتاً افزایش آسایش، ایمنی و امنیت، صرفه‌جویی در مصرف و حفظ محیط زیست حاصل گردد.

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند