• فعال ساز پرده برقی
  • فعال ساز پرده برقی
  • فعال ساز پرده برقی
  • فعال ساز پرده برقی
  • فعال ساز پرده برقی
  • فعال ساز پرده برقی

فعال ساز پرده برقی

قابل نصب در تابلوها یا به صورت توکار مخصوص

فعال ساز پرده برقی؛ عملگرهای 1 تا 8 کاناله KNX برای Shutter/Blind؛ جهت باز/ بسته/ سایه/ روشن کردن و تنظیم پرده‌ها، کرکره‌ها، سایبان‌ها، در و پنجره‌های برقی و…؛ مخصوص خانه های هوشمند، سازگار با انواع موتورهای دوجهته و تویوبلار 220 ولت AC و 24-12 ولت DC؛ قابل نصب در تابلوها یا به صورت توکار مخصوص.

فعال ساز پرده برقی
فعال ساز پرده برقی
فعال ساز پرده برقی
فعال ساز پرده برقی
فعال ساز پرده برقی
فعال ساز پرده برقی

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند