• فعال ساز سرمایشی گرمایشی
  • فعال ساز سرمایشی گرمایشی
  • فعال ساز سرمایشی گرمایشی
  • فعال ساز سرمایشی گرمایشی
  • ساز سرمایشی گرمایشی.6 | 3

فعال‌ ساز سرمایشی گرمایشی خانه هوشمند

کنترل فنکوئل، سیستم گرمایش کف و سایر سیستم‌های حرارتی/ برودتی

فعال ساز سرمایشی گرمایشی؛ عملگرهای 1 تا 6 کاناله برای Heating/Cooling و IR Emitter/Interface برای سیستم‌های AC؛ جهت کنترل فنکوئل، سیستم گرمایش کف و سایر سیستم‌های حرارتی/ برودتی با انواع شیرهای تدریجی یا دو مرحله‌ای 24 و 220 ولت؛ قابل نصب به صورت توکار یا در تابلوهای خانه هوشمند.

از انواع فعال ساز سرمایشی گرمایشی می‌توان به فعال ساز فنکوئلی (برای کنترل هوشمند فنکوئل‌ها) و فعال‌ ساز سیستم گرمایش اشاره کرد که برای فعال و غیرفعال نمودن شیربرقی‌های رادیاتورها یا سیستم گرمایش کفی استفاده می‌گردد.

فعال‌ ساز سرمایشی گرمایشی
فعال‌ ساز سرمایشی گرمایشی
فعال‌ ساز سرمایشی گرمایشی
فعال‌ ساز سرمایشی گرمایشی

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند