• فعال‌ساز سوئیچینگ
  • فعال‌ساز سوئیچینگ
  • فعال‌ساز سوئیچینگ
  • فعال‌ساز سوئیچینگ
  • فعال‌ساز سوئیچینگ
  • فعال‌ساز سوئیچینگ
  • فعال‌ساز سوئیچینگ
  • فعال‌ساز سوئیچینگ

فعال‌ساز سوئیچینگ خانه هوشمند

قابل نصب در تابلوها یا به صورت توکار برای خانه هوشمند

عملگرهای 1 تا 16 کاناله KNX برای Switching؛ جهت وصل/ قطع انواع مدارهای روشنایی، تهویه، پمپ‌ها و…؛ با رله‌هایی تا 16 آمپر؛ بعضی از این Actuator ها، میزان بار (جریان مصرفی) و زمان استفاده را هم اندازه‌گیری می‌نمایند؛ قابل نصب در تابلوها یا به صورت توکار برای خانه هوشمند.

https://smart-home.jafkar.com/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit
https://smart-home.jafkar.com/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit
https://smart-home.jafkar.com/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit
https://smart-home.jafkar.com/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit
https://smart-home.jafkar.com/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit
https://smart-home.jafkar.com/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit
https://smart-home.jafkar.com/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند

انتخاب رنگ و خرید فعال‌سازهای سوئیچینگ

فعال‌ساز سوئیچینگ/ پرده Gira؛ بسیار اقتصادی
فعال‌ساز سوئیچ با قابلیت اندازه‌گیری شدت جریان Gira؛ سازگار با C-loads
فعال‌ساز سوئیچ توکار Gira
سایر فعال‌سازهای سوئیچ Gira