توضیحات

  • فعال‌ساز دیم
  • فعال‌ساز دیم
  • فعال‌ساز دیم
  • فعال‌ساز دیم
  • فعال‌ساز دیم
  • فعال‌ساز دیم

فعال‌ساز دیمر خانه هوشمند

با امکان تقویت تا 10 آمپر؛ قابل نصب در تابلوها یا به صورت توکار

فعال‌سازهای دیم؛ عملگرهای 1 تا 4 کاناله KNX هستند برای Dimming؛ جهت روشن/ خاموش/ تنظیم شدت نور انواع چراغ‌های LED، هالوژن، التهابی و… در یک خانه هوشمند؛ با امکان تقویت تا 10 آمپر؛ قابل نصب در تابلوها یا به صورت توکار. به طوری کلی فعال‌سازهای دیمینگ برای تنظیم شدت نور چراغ‌ها می‌باشند. قدرت آنها بستگی به تعداد خروجی‌هایشان دارد که بین 1 تا 4 کانال می‌باشد.

فعال‌ ساز دیمر
فعال‌ ساز دیمر
فعال‌ ساز دیمر
فعال‌ ساز دیمر
فعال‌ ساز دیمر
فعال‌ ساز دیمر

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند

انتخاب رنگ و خرید فعال‌ساز دیمینگ