توضیحات

  • شستی هوشمند
  • شستی هوشمند
  • شستی هوشمند
  • شستی هوشمند
  • شستی هوشمند
  • شستی هوشمند

شستی‌ هوشمند Gira

هر پل تا ۱۰ فرمان برای انواع کنترل‌ها

شستی هوشمند ۱ پل تا ۶ پل با کاربری راحت به‌واسطه لیبل‌های گرافیکی و LEDهای RGB؛ هر پل تا ۱۰ فرمان برای انواع کنترل‌ها روی چراغ‌ها، پرده‌های برقی، سیستم‌های صوتی و…؛ در هر زمان کاربر می‌تواند سناریوهای جدیدی را با سلیقه خودش ذخیره و اجرا نماید؛ این شستی‌های KNX به حسگر دما هم مجهزند که میانگین‌گیری دقیق در فضاهای یک خانه هوشمند ممکن شود.

شستی هوشمند
شستی هوشمند
شستی هوشمند

عملکرد هر کلید با نصب لیبل

بر روی آن مشخص می‌گردد

شستی‌ها را می‌توان برای ارسال فرمان‌های بسیاری مانند سوئیچ و دیم انواع روشنایی‌ها و یا اجرای سناریو برنامه‌ریزی نمود. مثلاً برای تغییر وضعیت سوئیچ و دیم روشنایی‌ها هم‌زمان با بالا و یا پایین رفتن پرده‌ها. همچنین در صورت نیاز، می‌توان با برنامه‌ریزی مجدد فرمان ارسالی و مصرف‌کننده‌های تحت کنترل هر شستی را تغییر داد. تعداد عملکردهای قابل تعریف برای هر شستی هوشمند، برابر با تعداد کلیدهای آن بوده و عملکرد هر کلید با نصب لیبل بر روی آن مشخص می‌گردد.

شستی 6 پل هوشمند
شستی 4 پل هوشمند
شستی 2 پل هوشمند

خاموشی سراسری خانه با یک فرمان

از طریق شستی مرکزی میتوان با یک فرمان، تمامی مصرفکنندههای برقی برنامهریزیشده را خاموش نمود. برای مثال با نصب کلید خاموشی سراسری کنار ورودی واحد، میتوانید با اطمینان‌خاطر از خاموش بودن تمامی مصرفکنندههای برقی، از منزل خارج شوید. می‌توان یک شستی هوشمند 1 پل را به صورت شستی خاموشی سراسری برنامه‌ریزی نمود.

شستی هوشمند
شستی هوشمند
شستی هوشمند

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند